Governing Body

Member Post
  Hon’ble Ashokrao Shankarraoji Chavan  President
  Shri. Gangadhar Rukhmaji Gujarathi Vice President
  Dr. Kamalkishor Rajaram Kakani Secretary
  Shri. Nagbhushan Ganganaji Varni Joint-Secretary
  Shri. Mahendrakumar Mulchandji Pande Treasurer
  Shri. Vishwanath Nagnathrao Patil Bannalikar Member
  Shri. Umeshkumar Satyanarayanji Jhawar Member
  Shri. Nagnath Sambanna Nomulwar Member

All Rights Reserved | Lal Bahadur Shashtri Mahavidyalaya | Powered by WhiteCode